Kalendarium naukowe i nie tylko:


  • Absolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktorat i habilitacja z zakresu biodegradacji paliw i rekultywacji terenów zdegradowanych.


  •  Zainteresowania naukowe - skrining mikroorganizmów, optymalizacja bioprocesów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

obrazek


  •  Poza naukowo - historia starożytna, fotografia przyrodnicza.