Kontakt

Dr hab. Małgorzata Hawrot-PawKatedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych


ul. Papieża Pawła VI 1 (p. 208)


71-459 Szczecin


tel. 91 44 96 241


e-mail: Malgorzata.Hawrot-Paw@zut.edu.pl